Võitluskunst nii kehale kui vaimule

Põhjused

Põhjuseid organisatsioonist väljaastumiseks

Lahknevused õpilaste finantsküsimustes

Eksamite sooritamiseks on õpilastel kohustus käia seminaridel. Eestis toimuva Si-Fu seminari osalustasu on 40€ kord. Lisaks seminari osalustasule tuleb eraldi maksta 30€ iga sooritatud eksami eest. Ühel seminaril on võimalik sooritada maksimaalselt kaks eksamit korraga. Kokku teeb see 70/100€ olenevalt mitu eksamit õpilane saab/tahab sooritada.

Mõneti suurt maksumust varjutab asjaolu, et kui eksameid ei soorita, siis organisatsiooni poolt on keelatud kõrgemate tehnikate õpetamine õpilastele, kellel puudub vastav tase. Lisaks sellele on eksamid puhas formaalsus, mis ei kontrolli õpilase reaalset taset, vaid kõik, kes on suutnud/tahtnud 30€ maksta ning kelle treener on eksamile lubanud, saavad sellest suurema vaevata läbi. Seda enam tekitab küsitavusi asjaolu, et lubatakse teha teine eksam ning jäetakse arvestamata asjaolu, et õpilane sai hädavaevu tehtud eelmise taseme eksami.

Positiivsemas võtmes võiks käsitleda Si-Kungi otsust anda mõnel seminaril õpilastele ilma eksamit sooritamata uus tase. Seminaride tagasisidest on selgunud, et osa õpilasi, kes tõsiselt eksamiks valmistunud, pettuvad taolises otsuses, sest ei saa hinnangut oma tegelikule tasemele. Rõõmustavad need, kellele pole oluline, kui hästi nad edasi arenevad.

Eksami sooritanud peavad endale soetama vastava taseme ploomiõie, mille maksumus 9€. Võrdluseks kodumaal toodetud kvaliteetne eesti lipp, mis maksab võrreldes ploomiõiega kõigest 2.50€.

Treeningriietusest

Teisest tasemest alates nõutakse eksamil treeningvormi (soovitatav kanda ka treeningutel), mille üle siinkohal ei nuriseks, kui jällegi ei tuleks mängu esemete maksumuse ja kvaliteedi suhe. Tavaline valge särk pressitud kirjadega maksab 20€. Alates viiendast tasemest lisanduvad särgile mustad ääred ning maksumus kerkib 23 euroni. Üleni must instruktori särk maksab 25€. Õpilase mustad püksid Wing Tsuni logoga maksavad 35€, mis on nende eest suhteliselt mõistlik tasu, kuid siin on väike kiiks. Nimelt esimese meistritaseme püksid, mis on põhimõtteliselt samad kui õpilaste püksid, kuid ilma logota, maksavad 50€. Kogu meistri riietus maksab 125€.

Lahknevused instruktorite ja meistrite finantsküsimustes

Õpilastele, kes soovivad Wing Tsuniga sügavamalt tegeleda ning iseseisvalt treeninguid läbi viia, lasub kohustus sooritada instruktori eksam, mille maksumus on 50€. Instruktori sertifikaadi hoidmiseks peab seda iga 2 aasta pärast uuendama sooritades eksami ning maksma igakord 50€. Lisaks tekib kohustus osaleda instruktorite seminaril, mille maksumus on 40€/seminar + reisikulud, sest neid korraldatakse vaid väljaspool Eestit. Lähim toimumise asukoht on Riia.

Jõudes kaheteistkümnendale (viimasele) õpilastasemele ning soovides teha esimese meistritaseme eksamit tuleb läbida järgnev programm:

  1. Tuleb osata nelja esimest chi-sau sektsiooni, mille eksam tuleb esitada Si-Fule. Ühe eksami maksumus 50€ ehk nelja sektsiooni eest kokku 200€.
  2. Kui eelmises punktis nimetatud eksamid sooritatud, siis tuleb läbida esimese meistritaseme eksam. Hinnaks 300€. Eksamit saab sooritada, vaid Si-Kungi seminaril, mis omakorda maksab 60€. Tavapäraselt soovib Si-Kung enne eksami sooritamist õpilast näha ka instruktorite seminaril, mille maksumus 120€

Kogu maksumus 680€ ning sellele lisanduvad reisikulud, sest ühtegi eelnimetatud tegevustest ei viida läbi Eestis, vaid Lätis ja Leedus.

Chi-saud õpetatakse vaid eratundides. Si-Fu eratunni hind on 50€/30min.

Olles omandanud esimese meistritaseme kõik vajalikud oskused ja täitnud kõik nõudmised, siis on võimalus sooritada teise taseme meistri eksam, mille maksumus on juba 500€. Lisaks tuleb täita eksami eeltingimus ehk sooritada vajalike chi-sau sektsioonide eksamid.

Lahknevused klubide finantsküsimustes

Olles Wing Tsuni klubi eestvedaja lasub sel isikul kohustus osaleda instruktorite seminaril Riias, mille maksumus 40€. Kohale mitteilmumine sellest maksust ei päästa. Lisaks peab võtma oma klubist kaasa mõne assistendi/abilise, kui see võimalik ei ole, siis taaskord peab maksma ka nende eest. Maksumus kokku 80€ olenemata sellest, kas osaled või mitte.

Klubide arvestus on juba oma olemuselt arusaamatu. Näiteks viies trenni läbi Tallinna kahes eripaigus tähendab see, et organisatsiooni jaoks on tegemist juba kahe erineva klubiga olenemata sellest, et treeningud toimuvad samas linnas. Lisaks tuleb seminaridele kaasa võtta rohkem õpilasi (kaks klubi = minimaalselt kaks assistendi/abilise). Rakendub taaskord eelnimetatud muster, et kui kohale ei tule maksad ikkagi. Lisaks tuleb iga klubi eest maksta litsentsitasu 60€/kuu.

Lahknevused õppemetoodikas

IWTA õpetamise meetod seob õpilased organisatsiooniga. Trennides ei tohi teatud asju õpetada, sest neid võib õpetada ainult Si-Fu oma seminaridel. Trennis kõik ära õpetades kaob vajalikkus osaleda seminaridel. Isegi Si-Ful lasub kohustus kõike mitte õpetada, sest osa tehnikaid peab jätma Si-Kungi õpetada.
Organisatsioonis on siiani õpetatud nii, et kõiki oma teadmisi ei anta kunagi edasi (on ka ütlus: “never empty your rice cup”), sest muidu ei ole õpetajal varsti midagi õpilasele õpetada ja õpilane võib õpetajast paremaks saada.

Mõnel Si-Kungi seminaril antakse detail, millest varem pole räägitud ning kui sellel seminaril parajasti osaleda ei saanud, siis jääbki Wing Tsuni tehnika poolikuks. Selline detailide üksikult jagamine paneb jälle õpilasele/instruktorile kohustuse käia igal seminaril, sest kunagi ei saa kindel olla, millal uusi detaile näidatakse ja läbi tehakse.

Pidevalt räägitakse ütlusest “Less is more” ning öeldaks: “Ärge koguge tehnikaid, vaid tähtis on printsiipide ja kontseptsioonide arusaam”. Ikka tekib olukord, kus tehnikate kogus on tohutu ja lõpuks pole õpilane peaaegu midagi omandanud.

Samas olevat Si-Fu sõnul kõik õpetatavad tehnikad “ülivajalikud”. Kui instruktor ei osale ühel seminaril, siis ta võtab oma õpilastel võimaluse õppida seminaril näidatud tehnikaid ning pidurdab sellega õpilaste arengut.

Tehnikate motoorikast pole aga kunagi midagi räägitud. Isegi Si-Fu eratundides ei räägita tehnikate sooritamise detailidest. Õpetatakse ainult tehnikate järjekorda ja käte asendit, kuid konkreetseks tehnikaks vajaliku asendi saavutamisest ei räägita.

Oleme arvamusel, et õige õpetaja/treeneri eesmärk on muuta õpilased endast paremaks andes neile edasi  kõik oma teadmised ilma piiranguteta